Page:Sibu Congkan1310-劉克莊-後村先生大全集-48-22.djvu/128

此页尚未校对


端平乙未太守廬陵楊侯梦信從衆請祠之於城南

青涼縮褐鈞冕輅之貴泉菊等牲牢之享仲白精爽

雖不肯使曹瞒輩腹痛然其詩句猶可愈鄭䖍妻輩

瘧疾也時江湖吟者凋零畧盡仲白子時願属予以

   孝思堂

楊君純孝也未嘗自言鄉鄰言于縣縣言于州太學

生王剛等言于學官既而州以其亊上尚書司業𥙊

酒亦誦言於朝有詔旌表其門閭君家于吉之太和

而館于赣之興國迎母就養母卒𦵏焉興國之人曰