Page:Sibu Congkan1310-劉克莊-後村先生大全集-48-22.djvu/134

此页尚未校对


 風馭之如龍侯将去返顧憂我民兮癏恫布和風


 𠔃甘雨魚蠏賊兮秔稔豐疾於吾民兮靡有厭斁


 民之報侯兮無窮


   右二


   饒州天慶觀新建朝元閣


舊觀在湖水北去郭可二里建于南齊名𤣥真觀梁


陂震澤唐改元至大中初郡人夜聞風雷𥠖明開觀


移于郭内湖水之南舊記如此祥符改名天慶宣和


加神運二字淳熈庚子燬焉新𮗚僅復舊規未完道


士程聞一謀新三門未遂而蛻其徒李師古追述師