Page:Sibu Congkan1310-劉克莊-後村先生大全集-48-22.djvu/44

此页尚未校对


聖天子經武之英籌可謂深且逺矣某以属城事統

府設有羽檄猶當悉敝賦以從執軍禮以見其何敢

有愛扵區區之文乎顧承紀事詞樸而核他日公奨

率三軍犄角諸鎮乗風聲鶴唳之勢奏𫎇衝闘艦之

㨗某雖衰憊草露布上尚書作凱歌被樂府尚可勉

   建寕府新建譙樓

端平二年五月某日祕書丞兼樞宻院檢詳姚公以

直祕閣出守建安兼漕全閩詔下士相告語曰公初

元善𩔖西府賢⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾去可惜盍留行乎建士之在朝者