Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/125

此页尚未校对


舉閉門著書動必由禮行義為鄉先生家貧食於學

晚舍去併學俸郤之太守眉山楊侯棟郡博士括蒼

俞君來即學為堂示舍盖之意季父僅一至焉後楊

侯使本道又論荐於朝不報卒年八十二俞君乃取

昔所郤俸為刋易藳而授簡其猶子堯荘序之

   張昭州集

淳祐丁未予自少蓬免歸後村衰眊廢退巷無行迹

一日有奉函書剥啄柴荆者則辰州糾曹張樇之使

也亟發書累繭無它辤而槖其先大夫遺文四十卷

以請曰惟先友序之余因記𭧽游桂幕臺閫森立賔