Page:Sibu Congkan1313-劉克莊-後村先生大全集-48-25.djvu/27

此頁尚未校對


諸名士持羊酒就馬廐下與尼飲不見䕶軍而去盖

兵而佳士而不加兵也古人位置人物如此然

則何伸之詩其可以丘廢耶嘉熈戊戌中秋書付其

子謙

   益公親書艾軒神道碑後

平園晚作益自磨礪然散語終是洗滌詞料氣習不

盡惟艾軒誌銘極精簡嚴有古意今祠堂本乃復齋

陳公所書而平園真蹟藏外孫方之秦巖仲家巖仲

他日有佳石當併平園小楷刻之祠中

   趙公綱摘藳