Page:Sibu Congkan1323-劉克莊-後村先生大全集-48-35.djvu/104

此页尚未校对


本倘修其方亦今盧扁申甫之生惟嶽降靈祖葛

死有星隕管SKchar不七十繪麟閣像SKchar不八十載鴨渌

上武昌之栁萬山之碑豈無他人二公之思公視二

公其賢相𩔖孰為此評荆楚之士公有羙子各乗朱

輪維忠維孝以燾後人

  寳學顔尚書

端平甲午余始有列扵朝與員嶠顔公同升尋皆去

國三十年間出處聚散不常然情好如一日公小余

一歳先挂其冠余以此愧公獨往敬公高致意公輕

趙孟之貴必享松喬之壽俄而仙去余告老得㱕則