Page:Sibu Congkan1323-劉克莊-後村先生大全集-48-35.djvu/82

此页尚未校对


江海縂之衆不安制司以公伐海公分其軍為三衆

乃帖然紹定戊子公曰制閫剏平虜堰于棗陽溉田

十萬頃立十十庄三轄使軍民分屯是年𭣣十萬石又

命忠順軍家自蓄馬官給藁榖孳生不計馬益蕃息

己丑陞京西弟五正将棗陽軍駐劄縂轄本軍屯駐

忠順三軍庚寅差京西兵馬都監丁唐國憂明年起

復京西兵馬鈐轄棗陽軍駐劄仍縂制三軍壬辰以

閫檄討武天錫平之癸已韃将那欒倴盞追元顔守

緒逼蔡制閫慮其侵軼檄公戍鄧虜至敗之追至青

塜吕堰又敗之以閫檄討武仙克之天錫者鄧人乘