Page:Sibu Congkan1325-劉克莊-後村先生大全集-48-37.djvu/139

此页尚未校对


孤童至成人自寒士至郎吏二千石非已之能惟母

之教夫罔極之徳莫報不朽之傳可圖也敢以宰上

之碣累子按陳吳皆水南著姓世姻也夫人父諱景

温府君舅也初府君孤身從父多子及群從𠇊 -- 瓜分先

業府君終無一言性俶儻疎財殁𦆵四十㓜穉盈室

夫人以嚴誓也以儉葺家誨二子皆知名循伯累上

春官叔告少與兄同薦端平乙未遂冠多士嫁六女

皆故家朱璞陳㸃顧樵余孔璋柯齊賢朱師古婿也

循伯與上三女前卒孫男三人起涯淳祐丁未進士

𧺫聞𧺫家夫人以子陞朝封安人得年八十六卒以