Page:Sibu Congkan1325-劉克莊-後村先生大全集-48-37.djvu/157

此页尚未校对


之女中奉大夫南雄使君許公諱經字䖏常之妻奉

議郎通判漳州鎬從政𭅺行在和劑局訪得功郎浙

西按撫司凖備差遣鍾之母以夫官五品封令人子

陞朝加今封淳祐丁未五月已未卒於鍾官舍年六

十九一女適紹興府法曹李珪孫男一人女三人明

年七月壬申歸祔于永嘉縣建牙鄉昭奥原使君之

阡張氏之講曰天寳中丞死守睢陽其後家焉傳七

世至靖康樞宻統兵勤王扈從不返惟子婦祖夫人

携四子得脱其季遂為杭人團練之父也碩人世傳

忠節父有詩名於 箴史皆貫通家居京轂母生王