Page:Sibu Congkan1325-劉克莊-後村先生大全集-48-37.djvu/72

此页尚未校对


清林公其人亷而仁卒官下始疾比屋禱祠属纊行

路行吊歸匶罷市祖祠送同僚至有遣子䕶視及閩

而後返者時距公殁且十年矣人稱思之如此長官

名璟君其子也公名慶字養源繇祖澤歴晋江尉興

化簿漳州法⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾鎮江府大軍倉門莆田丞南劔州判

官中年嘗慨然欲挂其冠余每𭄿止端平乙未既除

母黄孺人之丧不謀諸人自乞休致轉通直郎賜緋

年𦆵六十一余聞而嘆曰君於是不可及矣昔邴丹

戒子若貧而仕則循吏部資格雖筦庫可無愧盖榮

進分表也常調券内也分表才智之所騖劵内寒畯