Page:Sibu Congkan1327-劉克莊-後村先生大全集-48-39.djvu/116

此页尚未校对


   方敎授

方氏居㳺洋之夀峯者世序尤逺君諱濯字儒纓自

高曽至王父皆擢第考君鎔獨老塲屋然學成行尊

始卜城北新居𭈹北山翁母林氏詳公一飛之女君

少專苦而敏妙莆士尚聲律惟君兼長䇿論每一篇

出同儕𫝊誦雖前一軰老扵文學深扵性理者見之

莫不服其精博也性端重而直慤修扵家達扵鄉尊

稱其孝族戚欽其賢雖鄙夫細人亦知其為君子

長者也然𠕂偕計吏六上春官端平乙未奉對南廊

入中等授増城簿明年鎖𠫊以賦魁⿰氵曺 -- 漕薦又明年復