Page:Sibu Congkan1327-劉克莊-後村先生大全集-48-39.djvu/131

此页尚未校对


所藏古書畫𪔂匜堪寳玩者甚 遺命懐孫曰謹守

之君歿九年景定癸亥八月庚申懐孫奉二親之柩

合塟扵亀湖之望山君親二皆余所銘今又銘君嗟

乎余豈非䝉叟所謂不祥人也采伯名君采世系已

見前誌銘曰甚美而秀宜福而夀始𥨸意爲外家之

宅相路以銘累耆老之母舅悲夫

   英徳趙使君

故英徳趙使君公将𦵏其母孤良鐔等自撫走書至

莆徴銘扵余其詞甚哀讀之使人感動余不及識君

前江西憲尚書郎劉君居厚余群從也余論徳少卿