Page:Sibu Congkan1335-劉克莊-後村先生大全集-48-47.djvu/27

此页尚未校对


多幸條氷觧去新衘全省𥬇殺太師光賜靈夀杖有

䛇扶它入省死謚醉侯生封詩伯此事不関朝省便

茅屋送老雲邉也勝倚金華省

   又三和

一笻两SKchar導從比在京差省更不草白麻不批黄勅

稍覺心清力省幸有善和書堪讀何必然藜芸省且

閤起荘騷專㸔老易課程尤省 夣境槐隂禁苑藥

翻綸省紙褁裹有青銅錢三百送與酒家展省吊李

白墳挂徐君劍零落端平同省端平乙未李元善為都官徐直翁為司封

余為待右同在南廊僅㽜得老子婆娑怎不拂衣華省