Page:Sibu Congkan1336-劉克莊-後村先生大全集-48-48.djvu/105

此页尚未校对


堂董相欲以治使處公丁大全言於上前曰劉某恃

才傲物遂有正言邵澤之疏實丁意也仍奉明道祠

景定庚申師相魏公還朝公方奏疏引年六月除秘

書監令守臣以禮津遣八月除起居郎再辭不許九

月兼權中書舎人公猶在道十一月朔靣對首劄言

凶相弄權以富強自詭輔聖君而行覇政爲天下宰

而設騙局人曰相非相駔也政事堂非政事堂壟㫁

也傳者嘆其形容之工末言國以危懼存以佚樂亡

其警告者甚切曰陛下必持勝必慮危已竄者毋至

量移已斥者無復親近大臣必弼違必格非士大夫