Page:Sibu Congkan1342-文天祥-文山先生全集-10-06.djvu/144

此页尚未校对


蒼𠔃尚骯⿰骨塟 -- 髒之如生

   𮗚察支使蕭從事墓誌

德安府𮗚察支使蕭君安中中大夫江南西路安撫副使

兼知吉州諱逢辰第二子撫使公發聞顯庸克開厥家於

時爲鉅人長德自其宗族鄰里郷黨待公而舉火者百數

十家咸淳四年六月不幸公捐舘君於是年四十有五矣

持抱孤姪臨䘮如不勝至經紀其家上下調娱是似是續

罔有越厥度𡘜撫使公者⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼于門𡘜巳則𥝠相語曰我公

⿺辶䖏亡乎迄服除如其𥘉邦人士莫不嘉君之志而嗟嘆

感發以爲撫使公之有子云君字和仲號介𨊱儼然端重