Page:Sibu Congkan1350-趙秉文-閑閑老人滏水文集-6-4.djvu/149

此页尚未校对


文字翰林修撰翰林待制眀昌元年𨗇直學士六

年預修

世宗實録及遼史改翰林學士承安二年出知兖

州㤗定軍莭度使為政寛簡不嚴而人自服化三

年入為翰林學士承㫖致仕大安二年九月以夀

終享年七十有八是夕有大星隕扵家居之階上

衆視之公已逝矣官至中大夫公性寛和容衆犯

而不校未第時樂山水不以卋務嬰懐簞瓢屢空

晏如也夫人石氏徂徕先生之後亦能安貧守分