Page:Sibu Congkan1358-王若虛-滹南遺老集-6-6.djvu/83

此页尚未校对


純質治生尤勤儉細故躬親不懈服食器皿期于僅足

自餘無毫毛非分用日夕蹙蹙恒若不足教諸子孫及

所以語他人亦唯是見諸情侈者咄嗟惡弃殆不能與

言故卒大其家以名一邑承安二年以耆老受官保義

副尉後二年冬十一月庚子終享年八十八素康彊少

疾至是猶能日自興起行歩了無床枕滯将終謂其子

淵曰吾常歎人之子孫鮮克以義終祖宗積累之業一

旦不難割散之骨肉相視一旦如道路人惡孰甚焉爾