Page:Sibu Congkan1364-元好問-遺山先生文集-12-06.djvu/58

此页尚未校对


義樂於周急郷人有訟多就决之後用公貴贈朝

散大夫妣石氏太原縣太君考妣俱以上夀終公

即朝散君之第二子也㓜頴悟若夙昔在文字間

者鎮人以文章徳行稱者禇公茂先而後有周先

生德卿德卿公舅行自齠齓間識公為偉噐教督

周至盡𫝊所學及官四方又託之名士劉正甫使

卒業焉弱冠擢承安二年經義進士甲科俄丁朝

㪚君憂服除調鄜州録事治化清静有老成之風

歴管城門山二縣令門山之政尤為縣民所安秩

滿老㓜攀送數日乃得行用薦者入為國史院編