Page:Sibu Congkan1364-元好問-遺山先生文集-12-06.djvu/86

此页尚未校对


吉鄊人曽大父世安以醫名河東郷里推其隂德

及物謂子孫當有起其家者大父成易醫而農父

時頗知讀書且好與羽人禪客㳺後用君貴贈資

善大夫始平郡侯妣柳氏始平郡太夫人生二子

君其仲也㓜頴悟不凡𥘉入小學輙云吾家生我

将不復耕鉏矣少長從鄕先生作舉子即有聲場

屋間年二十三登章宗承安二年詞賦進士第觧

褐臨真主簿再調徳順州軍事判官泰和元年

懐寕寨事部使者舉㢘能轉寕邉縣令衞紹王大

安元年秋七月霜害稼民無所於糴官為發粟賑