Page:Sibu Congkan1375-王惲-秋澗先生大全文集-24-01.djvu/4

此页尚未校对


 王秋澗先生文集序

 元秋澗王先生衞輝汲産

 也阡墓在城外河西里璽

 甞展拜其下令有司葺理

 之先生遺文舊梓行浙中

 傳四方弘治丁巳冬侍御