Page:Sibu Congkan1375-王惲-秋澗先生大全文集-24-01.djvu/71

此页尚未校对


   賀唐承㫖新堂落成 赴李緫管蓮塘之㑹

   諸人酬詠已復和前韵 中秋日宴洪同簽第三首

   題髙和甫待𭅺先世圖譜後

   送東崖學士  遊水峪

   過髙誨之新居  爲洪同簽書中秋宴集詩

   壽泉平章   壽董承㫖

        和縉雲伯譲詩韵

   元貞二年元㑹大雪 送省⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾李希顔

   題彭壽之八秩詩軸 大賢詩三首

   異菊圖二首  聞友人買犀帶

   贈瀋州朴生子温 送緫綂佛智南

   與楊武子夜話梁氏别墅