Page:Sibu Congkan1378-王惲-秋澗先生大全文集-24-04.djvu/102

此页尚未校对


地勝多𤤽木山空響夜泉寺僧談逺跡張本永真年

唐順宗年號

  閩中

錦綉無諸國曽經漢武荒祝融開火宅𩗗毋擅風囊

淵萃逋逃藪人依虎兕鄊閩中不識雪何有豸冠霜

  閩清湯池留題

   熈寕十年八月赴福唐元豐元年九月

   𬒳召還朝徃返皆經此十五日南豐曽

   鞏題僕以大元至元廿六年已丑秋按

   部來閩與公裔孫冲子同事明年秋以

   理去官與先生徃還時月略同曠世相

   苻有似非偶然者摩挱蘚刻留詩而去