Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/40

此页尚未校对


欵故其子典簿特屢徴鄙作旣序夫易解復記其祠

堂今又以斯文為念孝心追逺誠宜嘉尚顧筆力衰

薾奚能發潜徳之幽光倡作者之端緒然眷懐疇昔

重以陳太常北山之請敢攄平生所得於公而可深

惜者冠之篇首云大徳辛丑𡻕秋仲載生明秋澗書

    朝儀備録叙

至元辛未𡻕

大内肇建始議講行

朝㑹禮儀盖所以尊嚴

宸極辨上下而示等威也然事出草創不過㑹集故

老叅考典故審其可行者而用之其後遇有大典禮

准例為式祗取嚴辦一時執事者各司品節其禮之