Page:Sibu Congkan1391-王惲-秋澗先生大全文集-24-17.djvu/141

此页尚未校对


革多門永言夙夜之思大得股肱之助臣某等忝膺

郡𭔃宻邇

天顔歌天保以歸休阻陪鴛列罄華封而願祝𥨸効

嵩呼

    千秋莭賀牋至元十八年六月

運炎烏火見上天於穆之休一作皇天眷命大開一統之基甲觀呈祥通際

誔弥之月

帝降玄商適長發其祥之月千秋稱慶四海攸同

皇太子殿下德粹元良道𨺚純孝允當楚璧歷試堯

難未明問寢於龍樓思治望賢於漢苑曰深子爱時

御經筵擴推不忍之仁隂作無量之賜而又維持臺