Page:Sibu Congkan1392-王惲-秋澗先生大全文集-24-18.djvu/54

此页尚未校对


至元九年

朝廷以郡邑鎭山大浸載諸典秩者所司三載一祀

霍岳在河東寔爲靈鎮故事每嵗以仲夏土極之曰

用信報禮昭䖍度也明年癸酉夏六月北二日惲行

縣北走霍邑前次洪洞雨不克邁越翼日抵趙城適

嚴祀省牲之夕廼率霍州判官連漢臣監縣事塔的

尹裴國用主縣簿劉偉齋𪧐祠下將事之夕霧雨交

作旣祀之朝隂霾四開三献禮成冷風肅然神峯鷲

嶺軒豁呈露雖韓潮陽之禮衡岳孔廣州之祀南海

不足以喻其快也陪祀者府兵曹觧禎縣佐史髙政

稅監張承慶邑人薛畐齡嶽廟道士李志真興唐寺

僧普光執事者吏王庭玉等一十五人遂相與饜飫