Page:Sibu Congkan1398-王惲-秋澗先生大全文集-24-24.djvu/105

此页尚未校对


蚤𡻕聲華便軼群學擾不輟向來勤

兩宫垂顧逢千載三世讀書萃一門蘭省柏臺留讜

論玉堂金馬愌雄文平頭七十無多賀㑹見諸孫子

又孫

    故翰林學士秋澗王公哀挽詩序

内翰秋澗公謝事之明年終命於家春秋七十八寔

大德甲辰六月辛丑也儼聞之悼心失圖彌日𭧽自

幼挹公盛名知衞有三王與吾魯有四傑並甞求其

所爲文諷誦之愛其氣格雄㧞不窘近世繩尺毎以

不𫉬樞衣趍隅一問津焉爲疇昔恨旣而公提憲山

東按部過鄆始遂一拜履絇輙辱折行軰以待聽其

論說古今文字淵淵浩浩有源有委如法家議獄絲