Page:Sibu Congkan1400-戴表元-剡源戴先生文集-6-2.djvu/78

此页尚未校对


云以先之而因以爲記大徳八年四月旣望

  氷雪相㸔之居記

呉成李法師之居在京師崇真宮客有疑于氷雪相㸔云者

以問之其人臆之曰法師厭紛囂羞溷濁姑有取扵天地間

清物以爲洗心盪目之玩焉耳何疑乎其人之羣有學道者

聞其人之說呀然而𥬇曰噫是以世議相短長可也烏足以

書逹人之云云㢤且子以爲氷雪者孰爲之曰氣爲之曰氣

孰爲之曰水爲之曰水盈扵天地間爲雲爲雨爲霜露之屬

皆是也而得爲氷雪而可常常玩之乎曰氷雪之可玩者以

其爲水之變而愈清者也曰水變爲氷雪而愈清不曰氷雪

又變而爲水乎葢嘗静而思之氷雪者水之迹水者天地之

迹天地者太虚之迹太虚者氣之迹人以其迹與太虚之迹