Page:Sibu Congkan1400-戴表元-剡源戴先生文集-6-2.djvu/84

此页尚未校对


我之頃曰天風雲外其東下曰元圃益下横二泉而瓠腹

者一瓢餘流爲丹出二泉右可以第四橋左可以長生池也

諸名或亭或不亭或扁或虛大略使人遊其中如循環無端

觀傍田可稼者余百畝田上山破荒發堅悉種花竹雜果木

今皆滃然成茂林此吾居山之顛末次第誠不料得至於此

而人何以疑之復何以奇之乎吾始聞貫翁賢願親之及承

其言儉而慈静而貞信乎其有道高君子也古之爲僊者不

擇地今所稱琳館往往爲人指目者其先固皆荒巖絶谷不

通車轍馬迹之處意有神物秘惜待其人而居之如貫翁之

於先天寕非是耶寕非是耶請以是爲記大德八年九月日

朔旦

   虛室記