Page:Sibu Congkan1400-戴表元-剡源戴先生文集-6-2.djvu/98

此页尚未校对


神明信不欺豚魚一時偶不遇扵其身者亦可以無悔矣嗚

呼韙㢤然自唐史稱宣公議論炳如丹青者巳數十百篇今

之所存卷帙猶爲浩汗故窮檐白屋之下沉潜雋永無所不

可而簿領劇繁刀筆倥偬者卒然窺之有不得其涯際余友

蘇臺陸君子順乃採摘其精語要義聚爲一編以便𮗚者萬

目之網挈綱而皆舉千口之室入奥而不迷余爲之深嘉重

歎不獨喜吴中陸氏淵源之有致而由今以徃使人人不憚

煩扵宣公之書因而熟復其用心行事將見草野懐珍者俱

蹇諤之士臺閣結綬者舉端貞之臣扵人文治化似不無少

補云大徳戊戌孟冬朔日

  汴略序

古之通史者百家皆出扵父兄先世聞見積累以得之若司