Page:Sibu Congkan1407-趙孟頫-松雪齋文集-3-3.djvu/11

此页尚未校对


公太原路奥魯萬户中綂庚申

世祖聖徳神功文武皇帝即位公時扈従上都命公與近

臣也速荅同管軍器監至元丙寅也速荅行中書省于

四川辟公行中書省貟外郎時四川未全附公居幕府㑹

金穀調軍食轉輸供給未嘗乏絶至扵決策制勝公力居

多壬申改授東川順慶䓁路宣課大使公長扵䂓畫民不

擾而事集甲戍行省拜公樞宻副使行樞宻院事分道攻

嘉㝎行省公曰大軍既出成都乃四川根本若守非其人

慮有肘腋之虞僉以公爲可任行省公咲曰吾意正在此

人扵是以公爲成都路防城捴管通管軍民事公鞠躬盡

瘁知無不爲民賴以安乙亥冬十二月二日以疾卒扵成

都駟馬橋之寓舎嗚呼哀㢤公生扵某年某月某日享年