Page:Sibu Congkan1417-袁桷-淸容居士集-16-07.djvu/174

此页尚未校对


密抉妙師表藂林其大弟子輝主是山傾

動島嶼黄公敬之施所藏辟支佛牙為閣

以庋而寺益増重遂為海上寺居甲乙人

稱之為小天童繇輝師始也皇慶二年

一師始作法堂㑹遷它所不果終至是柏

居之首建大殿三門次以藏室僧堂凡僧

居之所宜營繕者畢具泰㝎三年告成俗

姓虞氏其父酉發嘗為海運官有兄曰庭

桂曰庭芝慨然曰吾不可不相吾弟三世

佛像吾與弟共成之今夫浮屠氏宫室率