Page:Sibu Congkan1419-袁桷-淸容居士集-16-09.djvu/45

此页尚未校对


王公毅樞密副使呉公珪福建宣慰使李

公果見而異之始買今院地至大徳 年

𠥾章政事賈公某邇院居審捨塵積行無

退意遂與其夫人林氏引見于

皇后下教出財帛建其殿曰慈尊㑭開府

知院月魯公暨賈公奏其事扵

皇帝

皇太后咸曰可其悉以

皇后私府輸助之延祐五年院告成復奉

宸𭥍禁護而掌其教者錫名清修妙行以