Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/115

此页尚未校对


吳侯效命奉職以其素能昭代著績褰裳

先登飈掠電激或乗其𡾟或躡其跡瞻彼

霍山雲流無蹤昔困于兵今黍芃芃繄

帝之功維民之逢侯之幽宫松柏茂直告

而孫子靡懈靡忒法其退謙恬静以黙我

思于淮作銘示刻

   同知樂平州事許世茂墓誌銘

端平三年蜀破衣冠大姓順流下東南至

江陵十不存一二皆舟觸巖崿瞬息以死

淳祐三年蜀益蹙避兵来南其物故與端