Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/50

此页尚未校对


士著於君為兄博士倅貳臨安君館于其

家君之考承務亦在館既䇿名客館其兄

復賀其父人咸榮之晚嵗足不入城府州

争迎致率諸生以請業君一至即謝去徜

佯巖壑侍博士窮幽抉竒連唱屬和有帙

曰棣萼集其自為詩文曰竅蚓集嵩里集

延祐五年三月疾忽作猶力書中庸一章

以授漢是月某日卒祖諱某妣戴氏以守

節著事見州志考某承務郎妣臧氏董氏

孫男二時説時敏孫女一已嫁次未行今