Page:Sibu Congkan1431-姚燧-牧庵集-8-5.djvu/152

此頁尚未校對


牧庵集卷二十二

     元   姚   燧   撰

 神道碑

  榮祿大夫江淮等處行中書省平章政事游公神

  道碑

公諱顯字子明以至元十有九年拜榮祿大夫江淮等

處行中書省平章政事明年夏四月二十有一日薨于

位享年七十有四明年十月二十有八日葬汴梁祥符

縣之西鄉後是二十有三年當大德丁未其元子海北