Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/132

此页尚未校对


世祖聖德神功文武皇帝中統元年庚申當宋景定元

 先生二十三歲

中統二年辛酉

 先生二十四嵗送暢純父序云余冠首時未嘗學文

 視輩流所作惟見其不如古人雖不敢非諸口而未

 嘗不輕之於心年二十四始取韓文讀之走筆試爲

 或謂有作者風就正於先師先師亦賞其辭蓋是年

 方學爲文三辰儀銘等當作於其時案此譜多以所作之文系于每