Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/136

此页尚未校对


 廉司題名記

至元七年庚午

 先生三十三歲勸農白公碑云魯齋先生避左揆以

 集賢館大學士祭酒國學教貴胄乃奏召舊弟子散

 居四方者王梓自汴韓思永蘓郁自大名耶律有尚

 自東平孫安高凝與燧燉自河內劉季偉呂端善劉

安中自秦獨公自太原十二人驛致館下蓋同是年

 也

至元八年辛未