Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/138

此页尚未校对


 至元十三年丙子是年宋亡

 先生三十九歲文獻公碑云十年拜昭文館大學士

 先生有壽公水調詞云相公奉朝請京輦巳三年當

 是此年寄賀者九頂山題名云天子嗣位之十五年

 大參公相秦藩明冬以王教安輯庸蜀又明年以漢

 嘉新下入諭其民休旬佳日公因訪李冰遺烈登山

 東九頂之上書公及同遊者姓名三月二十四日其

 歲丙子其年至元之十有三年王府文學姚燧記則

 先生與大參公同在嘉州豈使蜀之一耶是年又奉