Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/150

此页尚未校对


 元貞元年乙未

  先生五十八歲與道凝同修世皇實錄有長春宫碑

  崇陽學記董氏棣華堂記

 元貞二年丙申

 先生五十九歲因改葬少師于輝襄事歸郢勸農白

  公碑云夫人賈以苟宗道埋辭求銘墳道數年不能

 叙其事去冬以史事入翰林過輝夫人祈姨母爲言

 是必葬少師之時也又有壽詞春從天上來先生元

 貞之元在翰林明年改葬少師而岀此詞有蠻荆之