Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/153

此页尚未校对


又有贈疎齋三絕句及與憲使陳時舉留別詩并其

 母夫人李君神道銘致先懷集府君墓銘爰裔堂牡

 丹長句羣山囿宴集燭影搖紅李新齋憲副趙子昻

畫夫子小影賛靜壽堂記趙監倉銘壽肖齋淸平樂

 又守歲水調歌頭云六十一年似窻𨻶白駒馳等作

 致以是年始拜先生於潭舉致湖南憲府吏云

大德三年已亥

先生六十二歲寓武昌居南陽書院之楚梓堂春遊

 黃州有贈賈芳春綠頭鴨龐氏先德碑云元貞丙申