Page:Sibu Congkan1434-姚燧-牧庵集-8-8.djvu/29

此页尚未校对


人雜略不相鑿枘後人昧樂天顧託門永誓揆道良不

可忘君自爲計一塗或庶幾奔競差可礪田侯非楚産

今卜宅三澨良駟滿千蹄連阡禾稻翳考槃願止此暇

食誰之惠豈惟憂世忘其樂亦已細南風墮華教堂扁

託書𨽻巳有雪崖筆妍壯安敢儷翻思漢諸田實岀重

華裔吾姚源嬀汭循本皆同系平生未傾蓋深言應速

戾要爲兄弟警愼莫輕裂眥作詩至元年十月戊子歲

  題肖齋覆瓿藁

   至元戊子十月上澣余啜茗肖齋偶見覆瓿藁