Page:Sibu Congkan1436-虞集-道園學古錄-12-02.djvu/83

此页尚未校对


有友有愛以承 武皇 聖孝斯在古人有言兄弗家邦

爾臣庶於乎勿忘史臣作頌丕昭盛德旣壽以昌子孫千億

    郊祀慶成頌

奎章閣大學士光禄大夫臣忽都魯都兒迷失等言臣聞

天子有天德則克當天心以享天命故其爲禮必親祀上帝

而尊祖以配之所以明乎大寳之位付受継承之公至誠而

無妄者也粤若至順元年十月辛酉親祀南郊前一日大駕

出次郊所天光低佪陽煦充逹氷釋于澤風不鳴條群臣駿

奔百靈後先其在齋宫也端拱無爲致思純一神物表見雲

氣發輝五采郁紛弥綸㑹際人神之感巳兆于斯至乎望舒

方中星緯環列太和磅礴如時在春降玄水於方諸明爟火

於紫陛奉常告具侍中奏嚴玄裘廼御匏勺斯舉奠圭升燎

上帝臨饗有神光以致祥出景星以昭徳熈事備成坤乹曣