Page:Sibu Congkan1437-虞集-道園學古錄-12-03.djvu/13

此页尚未校对


    送李仲淵雲南廉訪使序

延祐五年六月翰林直學士李公仲淵除雲南肅政廉訪使

十二月二十有八日乗驛𮪍五出國門西去明日還書京師

告諸執政䑓閣侍從之臣文學之士常所從游者曰區區萬

里之行每爲諸公貴游平昔愛厚分當言别盖難爲别亦不

忍别也請亮其慺慺之誠幸甚嗟夫 朝廷豈棄君於蠻夷

哉雲南之域

丗祖皇帝親征而服之者也土廣物衆幾比内地常以親王

重臣塡之五六十年之間晏不敢動間或小不靖非惟其人

性情則然亦有司亡狀失撫綏之故也且以其逺常不知其

㣲而愼之毎至於著而難也 聖天子在御内外宴安寜輟

文儒於禁近不逺萬里持一節以往者將使其人知 朝廷

不鄙夷之意而凢仕於其地樂邉鄙之野陋頑鈍者亦少