Page:Sibu Congkan1438-虞集-道園學古錄-12-04.djvu/98

此页尚未校对


同三司上桂國追封奉元王謚忠貞妣劉氏鄭氏皆封雍國

夫人改封奉元王夫人自貞憲入事 國朝忠貞王受知

丗祖以大臣留鎮開平公年十六在𪧐衛侍帷幄奉宣㫖意

於中外居十餘歳拜集賢學士領太史天官通象緯之奏至

元三十 年拜參知政事佐丞相完澤爲治尋遷樞宻院事

遷大都護大徳八年忠貞殁拜榮禄大夫上都留守兼本路

都緫管開平府尹虎賁親軍都指揮使仍忠貞之舊官也至

大 年拜光禄大夫左丞相行上都留守事兼本路都緫管

府逹魯花赤延祐 年加封開府儀同三司上柱國告老不

許賜小車得乗以出入殿門至治 年終是官泰定 年贈

推忠宣力保德功臣太傅開府儀同三司上柱國追封秦國

公謚惠愍以某年月日歸葬鄠縣之先塋秦國夫人張氏秦

國夫人SKchar古眞氏祔子曰惟一某官惟賢某官女長適中書