Page:Sibu Congkan1439-虞集-道園學古錄-12-05.djvu/2

此页尚未校对


道園學古録卷之十五   在朝藁十五

             雍 虞 集伯生

  碑銘

    嶺北等處行中書省左右司郎中蘇公墓碑

延祐七年二月壬戌中憲大夫嶺北等處行中書省左右司

郎中蘇公志道子寕父卒于京師七日戊辰子天爵以其䘮

歸眞定三月乙酉塟諸縣北新市郷新城原先塋之次而刻

石以文曰嶺北行省治和林國家創業實始居之於今京師

爲萬里北邉親王帥重兵以鎭中書省丞相出爲其省丞相

吏有SKchar秩兵有厚餉重利誘商費致榖帛用物輕法以懷其

人數十年來婚嫁耕植比於土著羊牛馬駝之属射獵貿易

之利自金山稱海沿邉諸塞䝉𬒳𣷉煦咸安樂富庶忘戰闘

轉徙之苦乆矣丙辰之冬関中猝有變未兩月遂及和林守