Page:Sibu Congkan1439-虞集-道園學古錄-12-05.djvu/31

此页尚未校对


定父失刺唐兀臺贈推忠翊戴功臣太傅開府儀同三司上

柱國追封夏國公謚康靖公少孤與其兄始齠齓知自植立

語言儀觀已如成人兄弟相勵以勲業當時固以大器期之

事 仁宗于藩邸甚見𠋣重大德丁未從在懷孟聞朝廷

有變將北還命公與李孟先之京師與石丞相荅刺罕定議

迎 武宗于北藩 仁宗還京師譏察禁衛宻致警戒

仁宗感焉至親解所服帶以賜旣佐定内難

仁宗居東宫論功以公爲太中大夫家令丞日夕侍側雖休

沐不至家官事亦决于𪧐次衆敬憚之㑹兄卒涕泣不勝哀

仁宗憐之存問SKchar渥待寡嫂有禮待兄子不異巳子家人化

之循循然毋敢失辭氣進正奉大夫延慶使

武宗聞其賢召見之

仁宗曰此人誠可任大事然剛直寡合 上顧視之曰然然