Page:Sibu Congkan1439-虞集-道園學古錄-12-05.djvu/95

此页尚未校对


内從獻武王之兆次也先事三日使其孫旭属太史虞集書

墓銘事嚴不敢辭謹按公諱珪字公端故累贈太師開府儀

同三司上柱國蔡國武穆公諱某之曽孫故累贈推忠宣力

開國翊運功臣太師開府儀同三司上柱國汝南忠武王諱

某之孫故贈推忠効節翊運保大功臣太師開府儀同三司

上柱國淮陽獻武王諱某之子也至元十六年獻武王平宋

海上歸奏成功道出江淮公年十六行省臣察其英偉留公

懾管軍萬户明年眞拜昭勇大將軍管軍萬户佩其父虎符

治所統軍鎭建康未幾獻武薨京師

丗祖皇帝亟召公還治䘮旣葬有勑入朝 上親撫之因得

面奏曰臣㓜軍事重聶禎者從臣父祖乆歴行陳幸以副臣

上嘆曰知求老臣自副常兒不知出此厚賜而遣之偏及其

從者元領軍半戍胡廣省命還其麾下十九年冬以使事入