Page:Sibu Congkan1440-虞集-道園學古錄-12-06.djvu/101

此页尚未校对


宣洪恩斯沛惟爾有生是錫是賚下沈九泉誰復念之今振

而興俾承生基茫茫八埏同戴咸喜向陽就明萬億及秭域

中四大匪異伊同聽我詠歌以賛皇風

    東嶽仁聖宫碑

延祐中故開府儀同三司上卿玄教大宗師張留孫買地於

大都齊化門外規以爲宫奉祠東嶽天齊仁聖帝

仁宗皇帝聞之給以大農之財辭不拜第降 詔書護作方

鳩工而留孫殁後 年今特進上卿玄教大宗師呉全節大

發累朝賜金以成其先師之志至治壬戌作大殿作大門殿

以祀大生帝前作露臺以設樂門有衛神明年作東西廡東

西廡之間特起如殿者四以奉其佐神之尊貴者列廡如官

舎各有職掌皆肖人而位之築館于東以居奉祠之士緫名

之曰東嶽仁聖宫泰定乙丑魯國大長公主自京師歸其食