Page:Sibu Congkan1443-虞集-道園學古錄-12-09.djvu/104

此页尚未校对


𡊮州路南軒書院者祠廣漢張子宣公而列於學官者也故

宋■■時宣公之弟枃定叟守宜春宣公至焉郡人士思宣

公而不敢忘也端平丙申郡守廬山彭方度地於東湖之上

始創書院又七年而後成彭守時爲尚書兵部侍郎記之内

附 國朝以來莫之改也近歳水齧其北址藏書之閣圯焉

其𫝑未巳講堂且危仍改至元之三年山長廬陵趙某始至

凛然憂之告諸大府請加完繕大府聽其言思有所属焉幕

府之長嚴君仲毅進曰仲毅之在此不可使學校有所遺缺

也明年前大守眞定張侯宗顔去爲漕今太守廣信張侯熈

祖始來同寅恊和民以無事仲毅得以致其力焉然書院之

田不足以供𥙊祀廪(“㐭”換為“面”)稍之用是以營繕有所未遑也乃出月

俸爲之先而上下應之即書閣之舊址斵松爲㧍沉布水厎

加曾石焉延十有五丈廣百歩崇二丈畚石加土平接講堂