Page:Sibu Congkan1443-虞集-道園學古錄-12-09.djvu/82

此页尚未校对


    新喻州重脩宣聖廟儒學記

臨江路新喻州以渝水得名轉渝爲喻不知所自起漢以來

巳爲縣及宋置臨江軍新喻自宜春來𨽻之其治在四大山

之中秀水淵注是以草木深潤文物俊異多出焉故宋在汴

時劉侍讀敞生是郷稽古淵茂有禮春秋之說史記典故之

尤習焉與其弟(⿱艹石)子博學治聞名於一時與搢紳大儒先

生蔚乎相望自是而後流風雅習代有足徴者矣其斈校可

知者始宋崇寕二年南渡後燬紹興三年令趙子琇始作之

給事中李公大有爲之記紹熈二年令曾光祖修之工部尚

書謝公諤爲之記嘉定八年令董壎又修之寳謨閣學士章

公穎爲之記及内附

囯朝至元二十二年乙酉邑人以部使者真定趙公秉政之

命修學政新大成殿故宋太學博士廬陵劉公辰翁爲之記